Të gjithë jemi në dijeni për moshën tonë, por jo kur bëhet fjala për atë mentale.

Mosha kronologjike i referohet numrit të viteve që keni qenë gjallë. Epoka biologjike i referohet asaj se sa e vjetër ndjehet trupin tuaj. Së fundmi, mosha mendore i referohet asaj se sa truri juaj ndjehet i vjetër, transmeton lajmi.net.

Për ta kuptuar këtë të fundit, është përgatitur një test, të cilin mund ta gjeni më poshtë.

1.Ku po vendosni vëmendjen më së pari?

Në ngjyrën e zezë (1)

Në të kuqen në të portokalltë (3)

Në ngjyrë pjeshke (5)

Në të kaltër të çeltë (6)

Në të kaltër të mbyllur (7)

2. Në cilën anë po hedh vështrimin kjo grua?

Në të djathtë (3)

Drejtë (8)

3. A është kjo fotografi bardhë dhe zi

Po (0 pikë)

Jo (5 pikë)

A janë këto fotografi të njëjta

Po (10 pikë)

Jo (5 pikë)

Zgjedhni një nuancë

E para (3 pikë)

E dyta (4 pikë)

E treta (6 pikë)

E katërta (8 pikë)

E pesta (10 pikë)

Nëse keni 15 ose më pak, mosha juaj mendore është nën moshën 20 vjeçare.

Nëse keni 16 deri në 24 pikë, mosha juaj mendore është 21-29 vjeç.

Nëse keni 25 deri në 34 pikë, mosha juaj mendore është 30-40 vjeç.

Nëse keni 35 deri në 44 pikë, mosha juaj mendore është 41-50 vjeç.

Nëse keni 45 deri në 50 pikë , mosha mendore është 50 vjeç e më sipër.

MUND TË JU PËLQEJNË