Në fillim, duket të jenë thjeshtë katër pika të ndezura.

Në një inspektim më të afërt, ka në të vërtetë një shumëllojshmëri lëvizjesh që mund të bënin pika.

Për disa pikat duken të lëkunden nga e djathta në të majtë, por të tjerët i shohin ato duke lëvizur lart e poshtë. Ju si i shihni? 

Në disa momente pikat duken të rrotullohen edhe rreth njëra tjetrës.