Përshëndetje zonjë e nderuar! Jam një grua 57-vjeçare që e përcjellë rubrikën tënde, duke besuar se ti je ajo që përgjigjesh edhe në Portalin e revistës “Kosovarja”. Lexova në një gazetë të rubrikave mjekësore se si një njeri nga Izraeli e kishte parë Zotin e madhërishëm, derisa skaneri ia skanonte trurin!

A është e vërtetë?

Përgjigje:

Ai që nuk e di si është Zoti i madhërishëm çdo figurë që ia sheh truri mund të thotë e pashë këtë e atë. Por, realiteti është krejt tjetër. Ai mund të ketë parë çdo gjë tjetër, por jo edhe Zotin e madhërishëm. Bindja e tij se e pa të madhërishmin, meqë ai ishte një pabesimtar, sipas atij shkrimi, mund të jetë një lajmëtar që t’i kthehet të besuarit, sepse pa besimin në Zot nuk mund të jetohet, apo nëse jetohet ajo jetë është e mangët dhe jo e plotë.

Skaneri i ka shfaqur figura që janë lidhur me  probleme të diagnozës së tij epileptike nga pasojat e kuadratit të majtë të trurit dhe krejt këto probleme i janë shfaqur si gjëra të pazakonta të një abnormaliteti.