Përgjigje:

“Ku thonë ka dredhëza shumë, merr shportën e vogël”, thotë një proverb popullor. Më e keqja në fat është kur ke shumë ambicie, por mundësi të vogla. Për të qenë e pranueshme për fat, vlerësoje veten dhe zgjidh rangun tënd. Nëse kërkon ta kalosh rangun, do ta kesh vështirë të vendosësh. Ti ke pasur dikë me të cilin je mësuar mirë, por atij nuk ke mundur t’i takosh. Tani, që të ofrohet dikush apo disa, ata të gjithë janë nën rangun e tij, por ti je mësuar mirë dhe nuk mund të zbresësh nga kali në gomar.