Ty, e dashura Hanë!
Ty, e dashura Hanë!

E dashura Hanë, edhe ti je e vetëdijshme për ftesat e pafund që t’i kam bërë deri...